Lai Svētais Gars aizved tevi no “darīšanas” uz “būšanu”

Lai Svētais Gars aizved tevi no “darīšanas” uz “būšanu”

“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” — Apustuļu darbi 1:8

Es atceros laiku, kad biju jaunpiedzimusi kristiete, aktīvi iesaistīta draudzes dzīvē, tomēr nekad nepiedzīvoju uzvaru pār savām problēmām. Man šķita, ja uzvedīšos kā kristiete, ja izskatīsies, ka visa mana dzīve ir sakārtota un skaista, es būšu laimīga. Tomēr ar pareizo darbu darīšanu nepietika; pārmaiņām bija jānotiek manā sirdī.

Apustuļu darbos 1:8 teikts, ka mēs saņemsim Dieva spēku, lai varētu kļūt par Viņa lieciniekiem. Ievērojiet, te nav teikts „darīsiet liecinieka darbus”, bet gan „būsit Mani liecinieki”. Darīt ir pavisam kas cits, kā būt. Mana āriene bija uzspodrināta, bet iekšējā dzīve bija katastrofa. Diezgan bieži iekšējais juceklis izsprāga uz āru, un cilvēki varēja redzēt, ka neesmu īsti tāda, par kādu izliekos.

Par laimi, es nonācu līdz brīdim, kad izmisīgi vēlējos piedzīvot Dievu savā dzīvē un zināju, ka ir jābūt kam vairāk par to, ko līdz šim esmu piedzīvojusi attiecībās ar Viņu. Lūgšanā, saucot uz Viņu pēc palīdzības, Viņš pieskārās manai dzīvei spēcīgā veidā un Svētā Gara izliešanās manī iededza patiesu mīlestību pret Dievu un Viņa Vārdu, kādu nebiju piedzīvojusi nekad iepriekš. Tagad man nekas vairs nebija jātēlo.

Es iedrošinu arī tevi saņemt šo pašu Svētā Gara spēku. Ļauj, lai Viņš aizved tevi no darīšanas uz būšanu.

Lūgšanas piemērs

“Svētais Gars, dāvā man Savu spēku, lai varu no „darīšanas” pāriet uz „būšanu”. Es gribu Tevi mīlēt un Tev sekot ar visu savu iekšējo būtību.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon