Palīdzība Ir Šeit!

Palīdzība ir šeit!

Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi (Padomdevēju, Palīgu, Aizlūdzēju, Mierinātāju, Stiprinātāju un Atbalstītāju), lai Tas būtu pie jums mūžīgi. (Jāņa 14:16)

Diezgan daudz cilvēku ir pieņēmuši Jēzu kā savu Kungu un Glābēju. Viņi dosies uz debesīm, tomēr tā arī nekad nepiedzīvos pilnu Svētā Gara klātbūtni un īstus panākumus, kādus Dievs vēlētos viņiem dāvāt, esot vēl šeit uz zemes. Vienkāršāk sakot – daudzi ir uzsākuši ceļu uz debesīm, bet viņiem neizdosies izbaudīt pašu ceļojumu.

Bieži, uzlūkojot tos, kam pieder bagātība, vara un stāvoklis sabiedrībā, mēs sakām, ka viņi ir “veiksmīgi”. Tomēr daudziem no tiem, kurus uzskatām par veiksmīgiem, trūkst miera, prieka, piepildījuma un citu svētību. Tādi cilvēki nekad nav iemācījušies pilnībā paļauties uz Svētā Gara spēku.

Cilvēki, kas raduši visu izdarīt saviem spēkiem, bieži uzskata paļāvību uz Dievu par vājuma pazīmi. Lai arī patiesībā, smeļoties Svētā Gara spēku, paveikt ir iespējams daudz vairāk, kā iztiekot tikai ar savām spējām un saviem resursiem.

Dievs mūs tā ir radījis – lai arī mums katram piemīt savas stiprās puses, mums visiem ir arī savas vājības, un mums katram ir vajadzīga Viņa palīdzība. Mēs varam būt droši, ka Viņš vēlas palīdzēt, jo pats ir sūtījis Dievišķo Palīgu, Svēto Garu, lai Tas mājotu mūsos.

Tikai tāpēc, ka nepieņemam pieejamo palīdzību, mēs bieži saskaramies ar nevajadzīgām grūtībām. Es tevi iedrošinu paļauties uz Viņu, nevis uz savu spēku. Lai kādi būtu tavi apstākļi, tev nav jācīnās vienam.


Dieva vārds šodienai: Tava sliktākā diena ar Dievu, vienalga, būs labāka, kā tava labākā diena bez Viņa. Svētais Gars ir šeit un vēlas ar tevi runāt, un tev palīdzēt, kā vien tev tas būs vajadzīgs.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon