Palīgā!

Palīgā!

“Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: “Nebīsties, Es tev palīdzu!”” (JESAJAS 41:13)

Lai arī mums varētu šķist, ka diezgan labi tiekam galā ar savu dzīvi, patiesībā, mums palīdzība ir vajadzīga ikvienā dzīves sfērā. Ikdienas gaitās mums vajadzīga dažāda veida palīdzība. Nereti paiet ilgs laiks, līdz apjaušam, cik ļoti mums vajadzīga palīdzība. Mums patīk ticēt, ka paši varam ar visu tikt galā. Tomēr tas Kungs mums sūtīja dievišķu Palīgu – tātad tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga palīdzība. Jēzus pats nemitīgi aizlūdz par mums, sēdēdams pie Tēva labās rokas (sk. Ebrejiem 7:25; Romiešiem 8:34), un arī tas liek mums noprast, ka mums ir vajadzīga nepārtraukta Dieva iejaukšanās ikdienas dzīvē. Patiesībā, mums ir tik daudz vajadzību, un mēs esam pilnīgi nespēcīgi saviem spēkiem tikt galā ar savu dzīvi.

Lai arī kādu brīdi varētu šķist, ka diezgan labi pārvaldām savu dzīvi, agrāk vai vēlāk notiek kas tāds, kas liek mūsu iedomātajai ideālajai dzīvei brukt un jukt, ja vien joprojām dzīvojam savā spēkā, nepieņemot dievišķo palīdzību.

Bieži vien viss ir normas robežās, līdz nāk grūtības. Tās varētu rasties laulībā, būt saistītas ar tuvinieka nāvi, darba zaudējumu vai jebko citu, kas mums ir svarīgs. Tomēr mēs visi nonākam pie tā, ka nākas atzīt savu nespēku un nevarēšanu.

Ja vēlamies dzīvot tā, kā Dievs to ir paredzējis – piepildīti ar taisnību, mieru un prieku (sk. Romiešiem 14:17), mums jāatzīst, ka mums ir vajadzīga palīdzība, un mums tā jāpieņem no Svētā Gara, ko Dievs ir sūtījis, lai mums palīdzētu.


Dieva vārds šodienai: Atzīsti savu vajadzību pēc palīdzības un uzticies, ka Svētais Gars tev palīdzēs.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon