Pārliecinies Par Drošību!

Pārliecinies par drošību!

“Pārbaudait visu; [līdz spējat izprast] kas labs, to paturiet [pie tā stingri turieties]!” (1. Tesaloniķiešiem 5:21)

Tikai regulāri pavadot laiku ar Dievu un studējot Viņa Vārdu, mēs spējam skaidri dzirdēt Dieva balsi un izvairīties no maldiem. Censties saklausīt Dieva balsi, nepazīstot Viņa Vārdu, ir kļūda. Dieva rakstītā Vārda pazīšana pasargā mūs no maldiem.

Cenšanās sadzirdēt Dievu, nepārzinot Viņa Vārdu, ir bezatbildīga un pat bīstama rīcība. Cilvēks, kurš vēlas būt Gara vadīts, bet ir pārāk slinks, lai veltītu laiku Dieva Vārdam un lūgšanai, pats sevi noliek uz maldu ceļa, jo ļaunie gari ir gatavi iečukstēt ikvienā ausī, kas gatava klausīties. Arī velns mēģināja runāt ar Jēzu, bet Viņš vienmēr atbildēja – “Stāv rakstīts,” un tad citēja no Svētajiem Rakstiem, lai atraidītu ienaidnieka melus (sk. Lūkas 4).

Ir cilvēki, kas meklē Dievu vienīgi tad, kad nonākuši grūtībās un viņiem vajadzīga palīdzība. Tomēr, ja nav izveidojies ieradums dzirdēt Dievu, tad atpazīt Viņa balsi, kad tas tik ļoti nepieciešams, ir ārkārtīgi grūti.

Mums ikviena doma, pamudinājums vai ideja ir jāsalīdzina ar Dieva Vārdu. Ja mēs neorientējamies Vārdā, tad mums nav ar ko salīdzināt un pārbaudīt jaunās teorijas un pieņēmumus, kas rodas mūsu domās. Ienaidnieks var mums pamest vistrakākās domas, kas pēkšņi šķiet tik saprātīgas. Tas vien, ka doma ir loģiska, vēl nenozīmē, ka tā ir no Dieva. Mums varbūt pat patīk tas, ko dzirdam, bet viens ir skaidrs – tas vien, ka mums tas patīk, nenozīmē, ka tas nācis no Dieva. Dievs mums ir devis padomu – vienmēr sekot mieram un ļaut tam vadīt mūsu dzīvi (sk. Kolosiešiem 3:15).


Dieva vārds šodienai: Visu, ko dzirdi, pārbaudi ar Dieva Vārdu, kas ir vienīgais patiesības standarts.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon