Pieaugot Dieva atziņā

Pieaugot Dieva atziņā

“Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas gars (..), un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird.” — Jesajas 11:2-3

Jēzus dzīve bija balstīta Dieva atziņā. Viņa atziņa nebalstījās miesas virspusējās maņās, bet gan izplūda no Viņa tuvajām attiecībām ar Savu Tēvu Dievu.

Arī man un tev ir pieejama šī pati atziņas dāvana, ko varam saņemt caur savām attiecībām ar Dievu.

Kā tā darbojas? Pirms tu rīkojies, tev ātri jāpārbauda savā garā, vai tas, ko tu grasies darīt, ir labi un pareizi. Ja tevī ir miers, tad rīkojies. Tomēr, ja nejūties ērti, esi apjucis vai pat nokaitināts, paliec mierā.

Piemēram, ir reizes, kad veikalā gatavojos jau iet pie kases, lai norēķinātos par pirkumiem, kad sajūtu garā nemieru, kā Svētā Gara mājienu nolikt iekāroto malā.

Tas fantastiskais šajos brīžos ir tas, ka ikreiz, kad mēs izvēlamies ieklausīties un sekot Svētā Gara pamudinājumam, mūsu gars top stiprāks Dievā, un mūsu dzīvē ieplūst aizvien vairāk Dieva spēka, kas ļauj rīkoties saskaņā ar Gara augļiem.

Pieķeries Svētajam Garam un seko Viņa pamudinājumiem, un tu pieaugsi tajā pašā atziņā, kādā dzīvoja Jēzus.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es nevēlos pieņemt lēmumus, balstoties manis pašas virspusējās vai savtīgās vēlmēs. Es gribu dzīvot Tevis atziņā. Ikreiz, kad lūkojos uz Tevi, pirms pieņemu lēmumu vai izdaru izvēli, ienes nemieru par vēlmēm, kas nav no Tevis, un dāvā man mieru par Tevis izvēlēto ceļu.”

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon