Pieņem piedošanu nevis nosodījumu

“Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” — 1. Jāņa 1:9

Ik katru savas dzīves dienu mums ir nepieciešama piedošana. Svētais Gars mūsu sirdīs iedarbina modinātāju, kas ļauj mums atpazīt grēku, un Viņš arī dod mums Jēzus asiņu spēku nepārtraukti tapt attīrītiem no grēka un palikt Dieva labestībā.

Tomēr, ja mūs pārņem nosodījums, varam būt droši, ka tas nav no Dieva. Viņš sūtīja Jēzu, lai Viņš nomirtu par mums un samaksātu par mūsu grēkiem. Jēzus uznesa pie krusta mūsu grēku un nosodījumu (sk. Jesajas 53).

Salaužot mūsu grēku jūgu, Dievs arī noņem mūsu vainu. Viņš ir uzticams un taisns, piedod visus mūsu grēkus un nepārtraukti tīra no visas mūsu netaisnības (sk. 1. Jāņa 1:9).

Velns zina, ka nosodījums un kauns attur mūs no lūgšanām un tuvošanās Dievam, kur varam saņemt piedošanu un izbaudīt tuvu sadraudzību ar Viņu.

Ja jūtamies slikti par sevi, vai ticam, ka Dievs uz mums dusmojas, tas attur mūs no Viņa klātbūtnes. Viņš tevi nekad neatstās, tāpēc neej prom no Viņa tikai tādēļ, ka jūties vainīgs un izjūti nosodījumu. Saņem Viņa piedošanu un turpini dzīvi sadraudzībā ar Viņu.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, paldies, ka man parādi, ka nosodījums nav no Tevis. Es šodien pieņemu Tavu piedošanu. Tu esi mani šķīstījis no grēka, lai es varētu droši stāvēt Tavā priekšā.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon