Rīkojies lai nosargātu savu brīvību

“Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.” — Jāņa 8:36

Tā kā Dievs mūs nav radījis jebkāda veida saistībām, mēs varam piedzīvot brīvību, kas mums ļauj izbaudīt visu, ko Dievs mums Kristū ir dāvājis. Viņš mums ir devis dzīvību un mūsu mērķim vajadzētu būt to izbaudīt.

Tomēr nepietiek ar to vien, ka mēs ilgojamies būt brīvi. Mums arī jārīkojas. Ir absolūti nepieciešams paklausīt Dieva Vārdam un sekot Svētā Gara vadībai. Tas nozīmē, ka nedrīkstam tikai klausīties vai lasīt Vārdu, lai sasniegtu kādus rezultātus; mums ir arī jādara, ko Vārds saka.

Vai tu savā dzīvē baudi brīvību? Es lūdzu, lai Dievs iedrošinātu tevi meklēt to brīvību, kas Kristū tev pienākas. Viņš nomira pie krusta, lai atbrīvotu mūs no grēka spēka, lai mēs būtu brīvi no ikkatras dzīves problēmas.

Brīvība jau ir tava; tagad sper soli, lai to iegūtu. Seko Svētajam Garam un esi brīvs, lai izbaudītu visu, ko Dievs Kristū Jēzū tev ir dāvājis.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, es Tevī atrodu brīvību no grēka, saistībām un nospiestības. Es izvēlos aktīvi rīkoties, lai saņemtu šo brīvību, sekojot Svētā Gara vadībai savā dzīvē.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon