Sadzirdi Dievu caur Viņa Vārdu

Sadzirdi Dievu caur Viņa Vārdu

“Liec, lai Tavs kalps Tavu bausli stingri atzīst par Tavu vārdu, ka viņš tiešām Tevi bīstas!” (PSALMS 119:38)

Dievs uz mums runā caur Savu Vārdu, un Viņa Vārds mums palīdz, mūs vada un iedrošina ikdienas gaitās. Viņa balsi varam sadzirdēt ikkatrā situācijā, jo vienmēr varam piemeklēt atbilstošus Bībeles pantus un rakstu vietas. Reizēm šajās rakstu vietās redzam pārsteidzoši precīzus un specifiskus norādījumus. Citkārt mums nākas ņemt talkā vispārēju gudrību vai garīgus principus un pielietot tos attiecīgai situācijai. Zemāk ir uzskaitīti daži bieži sastopami, specifiski apstākļi, kā arī emocijas, ar kurām ienaidnieks mums draud, un attiecīgi panti, kurus katrā šādā situācijā varam pielietot lūgšanā:

  • Kad ir iestājies grūts posms vai tev jātiek galā ar apstākļiem, kas atņem spēku, tad vari lūgt vārdus no Jesajas 40:29: “Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.”
  • Kad esi noraizējies par nākotni, vari lūgt ar vārdiem no Jeremijas 31:17: “Tiešām, tev vēl ir nākotnes cerība.”
  • Ja tevi piemeklējušas finansiālas grūtības, vari lūgt ar vārdiem no Psalma34:9-10, kur teikts: “Bīstieties To Kungu, jūs, Viņa svētie, jo, kas Viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma. Jauniem lauvām jācieš trūkums un bads, bet, kas To Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma.”

Es tiešām ticu, ka Dieva Vārdā ir atbildes uz jebkuru jautājumu, kā arī tur ir gudrība, kas ļautu apmierināt ikkatru vajadzību.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Emocijas var tevi novest no ceļa, bet Dieva Vārds tevi vada uz drošību.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon