Seko šķirstam

“(…) Kad jūs ieraudzīsiet Tā Kunga, sava Dieva, derības šķirstu, ka priesteri, Levija dēli, to nes, tad celieties no savas vietas un sekojiet tam.” — Jozuas 3:3

Vai tavā priekšā šobrīd ir kādas jaunas iespējas? Lai kādas būtu šīs iespējas, vienmēr ir svarīgi “sekot šķirstam”. Ko es ar to domāju? Reizēm mēs mēdzam turēties pie vecā, ierastā, tikai tāpēc vien, ka tas mums ir pazīstams, un mēs baidāmies doties vēl neiepazītā teritorijā. Bet ir arī tādas reizes, kad sajūtam sev priekšā ko jaunu un tā vien vēlamies spert soli un rīkoties, pat pirms Dieva noliktā laika.

Jozuas grāmatā 3:3 Dievs runā uz Izraēlu par sekošanu derības šķirstam. Šķirsts simbolizē Dieva svaidījumu, Dieva klātbūtni, Dieva gribu. Ir ārkārtīgi svarīgi iemācīties sekot, nevis savai vai citu gribai, bet tikai un vienīgi Dieva gribai.
Dievam tavai un manai dzīvei ir plāns, un vienīgais veids, kā redzēt šo plānu īstenojamies, ir sekot šķirstam jeb Dieva gribai, nevis savai miesai, citiem cilvēkiem vai savām emocijām.

Neaizmirsti šodien – lai kāda būtu Dieva griba tavai dzīvei, Viņš gādās par to, lai varētu to piepildīt.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, es zinu, ka arī man, tāpat kā izraēliešiem, ir jāseko šķirstam. Mana laika izjūta jaunām iespējām ir maldīga; svarīga tajā ir tikai Tava griba. Ja sekošu Tev, es zinu, ka Tu parūpēsies, lai Tavs plāns manā dzīvē varētu īstenoties.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon