Sirsnīga bērna ticība

Sirsnīga bērna ticība

“Sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas (tīras) apziņas un neliekuļotas ticības.” (1. TIMOTEJAM 1:5)

Mēs negribētu, lai mūsu ticība vai lūgšanas būtu bērnišķīgas, bet gan būtu kā bērnam. Kungs nevēlas, lai mēs sarežģītu savas attiecības ar Viņu. Viņš meklē patiesas, mīlošas sirdis, jo Viņš ir siržu Dievs. Viņš vēlas, lai mēs lūgtu ticībā, kas nav balstīta emocijās, bet ir kā garīgs spēks, kas ietekmē neredzamo pasauli. Dievs ir kārtības Dievs, bet ne noteikumu un likumu Dievs; Viņš nesagaida, ka nogurdināsim sevi ar garām, izstieptām lūgšanām, kas nav Gara vadītas, bet ir kā iepriekš sastādīta formula, kas jāizrunā noteiktā pozā. Tad jau tas kļūst par formalitāti un atņem attiecībām dzīvību. “Burts nokauj, bet Gars dara dzīvu.” (sk. 2.Korintiešiem 3:6).

Sekojot Svētā Gara vadībai, mūsu saziņa ar Dievu būs pilna dzīvības. Mums nenāksies vērot pulksteni, lai pārliecinātos, ka esam pavadījuši ar Viņu pietiekami ilgu laiku, kā to kādi mēdz darīt. Ja uztveram sarunas un klausīšanos Dievā kā pienākumu un savas miesas darbu, piecas minūtes var šķist kā stunda, savukārt, kad mūsu lūgšanām enerģiju dod Svētais Gars, stunda var šķist kā piecas minūtes. Man patīk lūgt un būt sadraudzībā ar Dievu tik ilgi, kamēr jūtos piepildīta un apmierināta. Mēģini norimt un izbaudīt laiku ar Dievu, un tu būsi atspirdzis un piepildīts.


Dieva vārds šodienai: Neesi bērnišķīgs, bet centies kļūt kā bērns.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon