Tevī ir dārgums

Tevī ir dārgums

“Bet mēs glabājam šo mantu [evaņģēlija dievišķo gaismu] [trauslos, miesas] māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums.” (2. Korintiešiem 4:7)

Vairāk par visu citu es vēlos skaidri dzirdēt Dieva balsi un nepārtraukti apzināties Viņa piepildošo klātbūtni, un es ticu, ka tu lasi šo grāmatu, jo tā ir arī tava vēlme. Es jau iepriekš esmu rakstījusi par daudziem gadiem, kad ticēju Jēzum Kristum kā savam Glābējam, bet neizbaudīju tuvu sadraudzību ar Dievu. Tā vien šķita, ka vienmēr pēc Viņa tiecos, bet tā arī nekad neaizsniedzu. Kādu dienu, stāvēdama pie spoguļa un ķemmēdama matus, uzdevu Viņam vienkāršu jautājumu – “Dievs, kāpēc man vienmēr šķiet, ka es tiecos pēc Tevis, bet tā arī Tevi nesastopu?” Tajā pašā mirklī dzirdēju savā sirdī šos vārdus – “Džoisa, tu tiecies uz āru, bet tev vajadzētu tiekties uz iekšu.” Ļaujiet paskaidrot. Dieva Vārdā lasām, ka Viņš dzīvo mūsos, bet nereti cilvēkiem šo patiesību ir grūti saprast. Šodienas pantā ir paskaidrots, ka mūsos ir Dieva klātbūtnes dārgums; tomēr daudzi, kas tic Jēzum, tā arī nepiedzīvo Viņa klātbūtnes vai nepārtrauktās sadraudzības prieku.

Es nopūlējos, lai tiktu pie Dieva, lai arī patiesībā Viņš Savā žēlastībā un labestībā bija nācis pie manis un iemājojis manī. Tieši tas pats attiecas uz tevi kā Dieva bērnu. Viņš nepārtraukti ir ar tevi, un Viņš ir tavs spēks, miers, prieks un palīdzība. Viņš vēlas runāt ar tevi, tāpēc sāc ieklausīties savā sirdī, un tu ieraudzīsi, ka Viņš ir daudz tuvāk kā tev šķitis.


Dieva vārds šodienai: Nemeklē Dievu ārpusē; lūkojies uz iekšu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon