Viņš tevi mainīs

Viņš tevi mainīs

“Un Tā Kunga Gars būs pār tevi spēcīgs, un tu kopā ar viņiem pravietosi, un tu tiksi pārmainīts par citādu cilvēku.” (1. SAMUĒLA 10:6)

Spēja dzirdēt Dieva balsi ir nozīmīgs ieguvums tiem, kas pazīst Viņu un ir piepildīti ar Viņa Garu, tomēr tas nav vienīgais pierādījums Gara pildītai dzīvei. Vēl kāds vienkāršs, bet spēcīgs pierādījums Svētā Gara spēkam cilvēkā ir viņa mainītā dzīve.

Kad Jēzus tika apcietināts, Pēteris noliedza viņu trīs reizes, jo bijās no jūdiem (sk. Lūkas 22:56-62), bet kad Vasarsvētku dienā viņu piepildīja Svētais Gars, viņš vairs nebijās, bet nostājās un sludināja ārkārtīgi drosmīgu vēsti. Pētera sludināšanas rezultātā Dieva Valstībai tai dienā tika pievienotas trīs tūkstoš dvēseļu (sk. Apustuļu darbi 2:14-41). Svētā Gara pilnība mainīja Pēteri; tā pārvērta viņu par pavisam citu cilvēku – drosmīgu, nevis bailīgu.

Pēteris nebija vienīgais, kurš tajā dienā ieguva drosmi. Tāpat rīkojās arī atlikušie vienpadsmit mācekļi. Baidoties no jūdiem viņi visi slēpās aiz aizslēgtām durvīm, kad viņu vidū nostājās augšāmceltais Jēzus (sk. Jāņa 20:19-22). Bet pēkšņi, piepildīti ar Svēto Garu, viņi visi kļuva bezbailīgi un drosmīgi.

Gadu gaitā Svētā Gara spēks ir mainījis neskaitāmus cilvēkus. Tas mainīja Saulu, kā redzam šodienas pantā. Tas mainīja Pēteri un pārējos mācekļus. Tas ir mainījis mani, un tas turpina mainīt patiesus meklētājus visā pasaulē. Vai arī tev ir jāmainās? Lūdz, lai Svētais Gars tevi šodien piepilda.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Lai mainītos, tev vajadzīgs Svētā Gara spēks.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon