Burimi i Forcës Tënde

Burimi i Forcës Tënde

Zoti është forca ime dhe kënga ime, ai ka qenë shpëtimi im. Ky është Perëndia im, unë do ta përlëvdoj; është Perëndia i atit tim, unë do ta lartësoj. (EKSODI 15:2)

Ne duhet të jemi si Moisiu dhe izraelitët, për të cilët lexojmë në vargun e sotëm. Dua të theksoj se Zoti jo vetëm që u dha forcë (këtë e shohim në Dhiatën e Vjetër), por Ai vetë ishte forca e tyre. 1Samuelit 15:29 i referohet Perëndisë si “forca e Izraelit”. E shihni, ishte një kohë kur Izraeli e dinte se Perëndia ishte forca e tyre, por më pas e harruan këtë. Kur e harruan këtë të vërtetë jetike, ata gjithmonë filluan të lëkunden e të dështojnë si komb dhe jeta e tyre filloi të shkatërrohej. Kur iu drejtuan Zotit si forcën e tyre, gjërat ndryshuan për ta.

Edhe nëse e dini se Perëndia është forca juaj, ju duhet ta merrni atë me anë të besimit. Unë e filloj çdo ditë duke i thënë Perëndisë se nuk mund të bëj asgjë jashtë Tij dhe se mbështetem tërësisht tek Ai për ta lejuar veten time dhe për ta forcuar veten time. Do të na forcojë duke thënë një fjalë që na inkurajon ose na jep udhëzime kur kemi nevojë për të. Ai do të na forcojë duke thënë fjalë urtësie dhe gjykimi. Gjithashtu na forcon fizikisht duke na dhënë energji të mbinatyrshme kur jemi të lodhur ose të rënë dhe na jep forcë për të duruar njerëzit dhe situatat e vështira.

Besoni se Zoti është forca juaj në vend që të përpiqeni t’i bëni gjërat vetë. Ju mund të keni shumë njerëz që mbështeten tek ju dhe ju mund t’i ndihmoni ata vetëm nëse mbështeteni dhe besoni te Zoti. Merreni sot me besim si Forcën e jetës suaj dhe do të mahniteni me atë që mund të arrini lehtësisht.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Lejoni që Perëndia të jetë Forca juaj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon