Perëndia Flet Përmes Dyerve Të Mundësisë

Perëndia Flet Përmes Dyerve Të Mundësisë

këtë thotë i Shenjti, i Vërteti, ai që ka çelësin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll; dhe mbyll dhe askush nuk hap. (ZBULESA 3:7)

Ndonjëherë Zoti flet duke hapur ose mbyllur një derë për diçka që ne duam të bëjmë. Pali dhe Sila u përpoqën të shkonin në Bitini për të predikuar ungjillin dhe për t’u shërbyer njerëzve atje, por Fryma e Jezusit i pengoi ata ta bënin këtë (shih Veprat e Apostujve 16:6–7). Ne nuk e dimë saktësisht se si ndodhi kjo; është e mundur që ata thjesht kanë humbur qetësinë. Ndjej se ata në të vërtetë u përpoqën të shkonin në atë provincë dhe Zoti disi i mbajti që të mos arrinin atje.

Dave dhe unë e dimë nga përvoja se Perëndia mund të hapë dyert e mundësive që askush nuk mund t’i mbyllë, dhe Ai gjithashtu mund të mbyllë dyer që ne thjesht nuk mund t’i hapim. Unë lutem që Zoti të hapë vetëm dyert nëpër të cilat Ai dëshiron që unë të kaloj. Mund të mendoj sinqerisht se diçka është e drejtë për ta bërë, kur mund të jetë vërtet e gabuar; prandaj, unë varem nga Zoti që të mbyllë dyert nëpër të cilat po përpiqem të kaloj nëse në fakt po bëj një gabim.

Kalova vite të jetës sime duke u përpjekur të bëja gjërat që doja të bëja. Rezultati ishte lodhje dhe zhgënjimi. Është shumë më paqësore dhe më e këndshme të bëj pjesën time dhe pastaj thjesht t’i besoj Perëndisë që të hapë dyert që pajtohen me planin e Tij për jetën time dhe të mbyllë fort ato që nuk e bëjnë këtë. Zoti ju do dhe ju mund të jeni të sigurt se në kohën e duhur, Ai do të hapë derën e duhur për ju


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Mos u mundoni të bëni vetë të ndodhë diçka për veten tuaj. Besojini Perëndisë që Ai të hapë dyert e duhura dhe të mbyllë ato të gabuara për ju.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon