Fjalë Urtësie

Fjalë Urtësie

Dikujt, pra, i jepet [fuqia për të folur], fjalë urtësie me anë të Frymës[së Shenjtë] (1 KORINTASVE 12:8)

1 Korintasve 1:30 thotë se Jezusi “u bë për ne urtësi” nga Perëndia. Dhe shkruesi i librit të Fjalëve të Urta na thotë vazhdimisht që të kërkojmë urtësinë dhe të bëjmë gjithçka që mundemi për ta fituar atë. Urtësia është e disponueshme për të gjithë njerëzit, por “fjala e urtësisë” është një lloj urtësie e ndryshme nga ajo që mund të zotërojnë të gjithë.

E gjithë urtësia është nga Zoti, dhe ka një urtësi që mund të mësohet nga përvoja dhe të arrihet intelektualisht. Kjo nuk është fjala e urtësisë e përmendur në vargun e sotëm. Fjala e urtësisë është një formë e udhëheqjes shpirtërore. Kur ajo vepron, një individi i bëhet me dije në mënyrë të mbinatyrshme nga Fryma e Shenjtë se si të trajtojë një çështje të caktuar në një mënyrë jashtëzakonisht të mençur, një që është përtej mësimit ose përvojës së tyre natyrore dhe që përputhet me qëllimin e Perëndisë.

Ne shpesh operojmë në këtë dhuratë pa qenë as të vetëdijshëm për këtë. Mund t’i themi dikujt diçka që na duket e zakonshme, por për dëgjuesin është një fjalë e jashtëzakonshme urtësie për situatën e tij/saj.

Kam marrë fjalë të urta nga fëmijë që e dija me siguri se nuk e kishin idenë se çfarë po thoshin. Fryma e Shenjtë po përpiqej të tërhiqte vëmendjen time dhe Ai po përdorte një burim nëpërmjet të cilit unë do ta dija se Ai po fliste. Kërkoni dhe prisni udhëheqjen e Perëndisë nëpërmjet fjalëve të urtësisë.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Kërko urtësinë sepse një fjalë urtësie e folur në momentin e duhur mund të jetë jetë-ndryshuese.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon