Jini të Guximshëm

Le t’i afrohemi, pra, me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë nevoje. HEBRENJVE 4:16

Kur ju dhe unë lutemi, ne i afrohemi Perëndisë si besimtarë, jo si lypës. Mbani mend, sipas Hebrenjve 4:16, ne mund t’i afrohemi me guxim fronit: jo si lypës, por me guxim, jo me luftë, por me guxim.

Sigurohuni të mbani ekuilibrin. Qëndroni në respekt, por jini të guximshëm. Afrojuni Perëndisë me siguri. Besoni se Ai kënaqet në lutjet tuaja dhe është gati t’i përgjigjet çdo kërkese që është në përputhje me vullnetin e Tij.

Si besimtarë, ne duhet ta njohim Fjalën e Perëndisë, e cila është vullneti i Tij. Sa më shumë ta studiojmë Fjalën e Perëndisë, aq më të sigurt jemi në këtë kërkesë.

Ndërsa unë dhe ti vijmë me guxim përpara fronit të hirit të Perëndisë, duke kërkuar me besim sipas Fjalës së Tij dhe në emër të Birit të Tij Jezus Krisht, ne mund të dimë se i kemi kërkesat që kërkojmë prej Tij.


Jo sepse jemi të përsosur ose të denjë në veten tonë, ose sepse Perëndia na ka borxh diçka, por sepse Ai na do dhe dëshiron të na japë atë që na nevojitet në jetë.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon