Perëndia Të Dëgjon Kur Lutesh

Perëndia Të Dëgjon Kur Lutesh

Largohuni nga unë, ju të gjithë që bëni paudhësi, sepse Zoti ka dëgjuar zërin e vajit tim. Zoti ka dëgjuar përgjëratën time; Zoti e ka pranuar lutjen time. (PSALMI 6:8–9)

Kur lutemi, Perëndia na dëgjon dhe përgjigjet. Është e rëndësishme të jemi të sigurt për këtë ashtu si Davidi kur shkroi vargjet për sot. Mund të jetosh i sigurt për aq kohë sa e di se Perëndia është me ty dhe se do të të ndihmojë të fitosh betejat e jetës. Nuk je vetëm, Perëndia është me ty!

Leximi i Psalmeve është një mënyrë e mirë se si mund të dëgjosh prej Perëndisë. Ai na flet përmes Fjalës së Tij dhe Psalmet janë veçanërisht inkurajuese në kohë shqetësimesh. Teksa i lexon, konsideroji personale. Mos medito mbi to sikur të jenë për tjetër kënd, ato janë një letër personale nga Perëndia për ty. Ai dëshiron të dish se ka plane të mira për ty dhe pavarësisht se kush mund të të sulmojë, Ai është me ty. Perëndia e çliroi Davidin nga armiqtë e tij dhe Ai do të bëjë të njëjtën gjë për ty nëse qëndron i sigurt në Të.

Qëndro në paqe dhe vazhdo të falënderosh Perëndinë që Ai po punon në jetën tënde. Të siguroj se Perëndia nuk të ka harruar. Ai nuk do ta vonojë përgjigjen e lutjes tënde. Ai mund të mos jetë herët, por nuk ka për të qenë kurrë vonë! Mbaje vizionin tënd në mendje dhe mos u dorëzo.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Perëndia do të të vijë në ndihmë; Ai do të të mbështesë, ri-pajisë dhe do të të forcojë.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon