Pranoni hirin e Perëndisë

Pranoni hirin e Perëndisë

Sepse nëse për shkak të shkeljes së një njeriu të vetëm vdiqën shumë, shumë më tepër hiri i Perëndisë dhe dhurata me anë të hirit të një njeriu të vetëm, Jezu Krishtit, teproi për shumë të tjerë. – Romakëve 5:15

Hiri është fuqia e Perëndisë për të jetuar në mënyrën që Ai ju ka thirrur. Megjithatë, Perëndia nuk do të na japë hirin për të jetuar larg vullnetit të tij. Nëse Ai po na thotë të mos bëjmë diçka që ne vendosim ta bëjmë gjithsesi, ne do të përjetojmë humbjen e dhimbshme të vajosjes së Tij.

Hiri është i barabartë me aftësinë. Perëndia na jep hir për t’iu përshtatur thirrjes së tij për jetën tonë. Kur bëjmë gjërat tona, i bëjmë sipas fuqisë tonë. Kur ndjekim udhëheqjen e tij, Ai gjithmonë na siguron hirin dhe energjinë për të bërë atë për të cilën na ka thirrur.

Pjesa më e mirë është që ndërsa mund të zgjedhim të pranojmë hirin e Tij, nuk kemi përse të bëjmë asgjë për ta fituar. Kur zgjidhni të ndiqni thirrjen e Perëndisë, ai është i gatshëm t’ju ndihmojë. Jezusi vdiq për të mbuluar mëkatet tuaja që të ecni të drejtësuar përpara Perëndisë me praninë e Frymës së Shenjtë që mund t’ju ndihmojë të lundroni në jetën e përditshme.

Ju nxis të siguroheni që jeni në një pozitë për të pranuar hirin dhe aftësinë e Tij. Nëse po përpiqeni të ndiqni rrugën tuaj, i thoni Perëndisë që doni ta ndiqni Atë dhe kërkojini ndihmë. Ai është gjithmonë besnik të sigurojë hirin e Tij për ju.


Lutje

Frymë e Shenjtë, nuk mund të kem një jetë të suksesshme pa hirin Tënd në jetën time. Unë dua të ndjek thirrjen Tënde dhe të kërkoj ndihmë të jetoj çdo ditë ashtu si Ti më kërkon.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon