Shiko tek Jezusi

Shiko tek Jezusi

Duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili, për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke e përçmuar fyerjen dhe u ul në të djathtë të fronit të Perëndisë (HEBRENJVE 12:2)

Shumë gjëra që duam dhe duhet të dimë për vullnetin e Perëndisë janë të qarta për ne në faqet e Fjalës së Tij. Megjithatë, ka disa pyetje specifike që mund të kemi për të cilat nuk kemi marrë përgjigje në Shkrim. Nëse jam duke u lutur për diçka që nuk është e trajtuar qartë në Fjalën e Zotit, nëse jam përballur me një vendim për të cilin nuk mund të gjej kapitull apo varg për të më udhëhequr, atëherë lutem në këtë mënyrë:

“Perëndi, unë e dëshiroj këtë, por unë dëshiroj vullnetin tënd shumë më tepër se sa timin. Ndaj, nëse kërkesa ime nuk është në kohën tënde, ose nëse ajo që po kërkoj, nuk është ajo që ti dëshiron për mua, atëherë të lutem mos ma jep. Amen.”

Ne mund të tërhiqemi emocionalisht ndaj diçkaje që duket sikur është nga Perëndia, por pasi e fillojmë atë, ne mund të kuptojmë që është vetëm një ide e mirë, e cila nuk ka asnjë shpresë për të qenë e suksesshme pa ndihmën e Perëndisë. Por Perëndia nuk është i detyruar të përfundojë diçka që Ai nuk e ka filluar. Ne mund të lutemi për projektet që ne fillojmë, por nuk ka asnjë lidhje të zemërohemi me Perëndinë nëse Ai nuk i përfundon ato për ne. Ai nuk është i detyruar të përfundojë diçka, për të cilën nuk është autori. Bëj kujdes kur nis diçka thjesht sepse duket ide e mirë. Gjërat e mira janë shpesh armiku i më të mirës që Perëndia ka për ne. Kur të vjen një ide, merr kohë ta kontrollosh me Perëndinë përpara se të veprosh.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Sigurohu që idetë e tua të mira të jenë idetë e Perëndisë!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon