Të Gjitha Gjërat Bashkëveprojnë Për Të Mirë

Të Gjitha Gjërat Bashkëveprojnë Për Të Mirë

Dhe ne e dimë [duke pasur Perëndinë bashkëpunëtor] të gjitha gjërat bashkëveprojnë [të vendosura në një plan] për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. (ROMAKËVE 8:28)

Kur Zoti na flet dhe ne bindemi, ne e bëjmë këtë me anë të besimit. Ne shpesh nuk kemi asnjë rrethanë në fushën natyrore për të na treguar nëse po bëjmë gjënë e duhur apo atë të gabuar. Kështu funksionon besimi. Ne duhet të dalim duke besuar, duke mos e ditur në kuptimin e natyrshëm, se po ndjekim Perëndinë. Ne duhet të veprojmë, duke besuar se e kemi dëgjuar zërin e Tij. Përvoja me Perëndinë është një mësues i shkëlqyeshëm dhe shpesh ne kurrë nuk do ta dimë nëse kishim të drejtë apo jo nëse nuk “do të dilnim jashtë dhe ta zbulonim”.

Ndonjëherë mund të gabojmë. Mund të veprojmë gabim. Ky mendim mund të jetë i frikshëm, kështu që ne shpesh mendojmë, është më mirë të jemi të sigurt sesa të pendohemi. Por nëse e bëjmë këtë, së shpejti do të jemi të mjerë nëse Perëndia na ka thënë me të vërtetë të ecim përpara. Jo vetëm që do të jemi të mjerë, por do të jetojmë jetë të mërzitshme dhe pa probleme. Ne jemi të uritur për aventura, frika do të na mbajë nga njohja e gëzimit të saj.

Kam zbuluar që nëse zemrat tona janë të drejta dhe ne bëjmë më të mirën që dimë në udhëtimin tonë të të mësuarit se si të dëgjojmë nga Perëndia, Ai do të nderojë përpjekjet tona dhe hapat tanë të bindjes. Nëse lëvizim me besim fëminor për t’iu bindur asaj që besojmë në zemrat tona se Ai na ka thënë të bëjmë, atëherë edhe nëse nuk bëjmë gjithçka saktësisht, Zoti do të bëjë që edhe gabimet tona të funksionojnë për të mirën tonë.

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Perëndia bën që të gjitha gjërat të bashkëve‑projnë për të mirë.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon