Ako Sa Môžem Zmeniť?

Ako sa môžem zmeniť?

A nepripodobňujte sa tomuto svetu (tejto dobe), [móde a svojim vonkajším, povrchným zvykom],ale premeňte sa [úplným ]obnovením zmýšľania,… Rimanom 12:2

Zmena neprichádza prostredníctvom snahy, ľudského úsilia bez Boha, frustrácie, sebanenávisti, sebaodmietania, starosti alebo skutkov tela. Sme nové stvorenia v Kristovi (2.Korinťanom 5:17) a ako takí, sa všetci chceme páčiť Bohu. Chceme byť takými, akými nás On chce mať. Chceme sa správať tak, ako On chce, aby sme sa správali. Avšak, aby sa to stalo, musíme sa naučiť myslieť tak, ako myslí On.

Zmena vo vašom živote prichádza ako dôsledok toho, že vaša myseľ je obnovená Božím Slovom. Keď súhlasíte s Bohom a naozaj veríte, že to, čo On hovorí je pravda, postupne sa to vo vás začne prejavovať. Začnete inak premýšľať, potom začnete inak rozprávať a nakoniec, začnete inak konať. Toto je proces, ktorý sa vyvíja v niekoľkých fázach, ale kým prebieha, stále môžete mať postoj: „Som v poriadku a som na svojej ceste!“

Užívajte si, kým sa meníte. Užite si na ceste a na mieste, kde sa práve nachádzate a tam kde idete. Užite si cestu! Nestrácajte všetok svoj „čas teraz“ snahou ponáhľať sa do budúcnosti. Uvoľnite sa. Nechajte Boha, nech On je Bohom. Prestaňte byť na seba takí tvrdí. Zmena prichádza kúsok po kúsku, ale v tomto procese ste každým dňom bližšie k Nemu.


Môžeme prísť k Ježišovi takí, akí sme. Berie nás takých, akí sme a robí nás takými, akými by sme mali byť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon