Boh môže zachrániť

A ešte povedal Dávid: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci ľva a z moci medveďa, on ma vytrhne i z ruky tohoto Filištína. Na to povedal Saul Dávidovi: Iď, a Hospodin bude s tebou! – 1. SAMUELOVA 17:37

V čase kríz prirodzene cítime, akoby nás Boh nedokázal zachrániť. Na posilnenie svojej viery, zober do úvahy tieto biblické záznamy, kedy Boh zachránil svoje deti z utrpenia.

V 1. Samuelovej 17:37 Dávid vedel, že dokáže poraziť Goliáša, pretože Boh ho už zachránil pred levom aj medveďom.

V Danielovi 3 Sadrach, Mézach a Abednégo odmietli kráľovské nariadenie klaňať sa modle a naďalej uctievali Boha. Výsledkom bolo, že boli hodení do ohnivej pece, sedemnásobne viac rozpálenej ako normálne. Boh ich však vyslobodil z tohto utrpenia tak dokonale, že ani nepáchli za dymom! On sa dokonca aj ukázal s nimi v ohni!

Daniel slúži ako ďalší príklad Božej ochoty a schopnosti vyslobodiť. Daniel hodený do levovej jamy za to, že sa modlil k Bohu, spoznal také vyslobodenie, že vyšiel z utrpenia bez zranenia, zatiaľ čo jeho nepriatelia boli úplne porazení (pozri Daniel 6).

Všimol si si? Ak Boží ľud vykročí vo viere robiac to, čo Boh chce, tak Boh odpovedá a dáva im víťazstvo. Boh môže vyslobodiť Svoje deti z akýchkoľvek okolností. Vedz dnes, že Jeho moc zachrániť je väčšia ako tvoj problém.

Modlitba

Bože, znovu a znovu si vyslobodil Svoje deti z problémov a viem, že ani teraz nesklameš. Si viac ako schopný vyriešiť moju situáciu, preto Ti dôverujem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon