Boh počúva

Boh počúva

„Vtedy sa shovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno.“ (MALACHIÁŠ 3:16)

Dnešný verš hovorí, že Boh má rád rozhovory, v ktorých hovoríme o tom, aký je dobrý. Keď ich počuje, vytiahne svoju pamätnú knihu a zapíše ich. On nezapisuje naše reptanie, hundranie a sťažovanie sa, ale zapíše slová ktoré hovoríme, keď Ho naše pery uctievajú.

Zamyslite sa nad tým, ako by ste sa cítili, keby ste počuli, ako vaše deti hovoria: „Naša mama je úžasná. Máme najlepšiu mamu na svete. Nemáme neuveriteľnú mamu a otca? Sú to najlepší rodičia v okolí!“ Som si istá, že ak by ste boli svedkami takéhoto rozhovoru medzi vašimi deťmi, len ťažko by ste sa mohli dočkať chvíle, kedy by ste ich mohli požehnať.

Na druhej strane, čo keby ste vošli do miestnosti a vaše deti by hovorili: „Som chorý a unavený z mamy a otca. Nikdy pre nás nič neurobia. Majú všetky tieto pravidlá. Nechcú, aby sme sa zabávali. Mama nás vždy otravuje a núti nás robiť domáce úlohy. Ak by nás naši rodičia naozaj milovali, dali by nám čo chceme, nie to, čo si myslia, že je najlepšie.“

Naše životy s Bohom nie sú iné, ako tieto dva scenáre, ktoré som popísala. Sme Božie deti! Boh počuje všetko, čo hovoríme a vie, čo je v našich srdciach, aj keď to nepovieme nahlas. O čom chce, aby sme rozprávali? Aký je veľký! Aký je úžasný! Aké úžasné veci urobil, môže a bude robiť! Hovorte dobre o Bohu zo svojho srdca a vytvárajte atmosféru, v ktorej k vám Boh môže rozprávať.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Hovor veci, ktoré by si bol rád, aby Boh dnes počul.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon