Boh pokorným dáva milosť

Boh pokorným dáva milosť

… a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. – 1. PETER 5:5

Prvý list Petra 5:5: nám hovorí: „… Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“ A každý, kto si myslí, že sa vypracoval sám, či už muž alebo žena, sa musia rýchlo prebrať, pretože Ježiš povedal: „… bezo mňa [odrezaní od živého spojenia so mnou] nemôžete nič robiť (Ján 15:5).

Ak žijeme v pýche a snažíme sa uspieť bez Božej pomoci, sme otvorení mnohým útokom od nepriateľa. Pokora je však prikrytie, ktoré priťahuje Božiu pomoc do nášho života, aby nás ochránil. Keď sa pokoríš tým, že povieš: „Bože, neviem, čo mám urobiť, no dôverujem Ti.“, Boh ti pomôže.

Boh nám nedovolí v ničom uspieť, kým nebudeme naklonení k Nemu a nebudeme sa na Neho spoliehať. Ale ak sa pokoríme pod mocnú Božiu ruku, v správny čas nás povýši (pozri 1. Peter 5:6). Ten správny čas je Boží čas – keď Boh vie, že sme pripravení a nie, keď my si myslíme, že sme pripravení. Čím skôr to pochopíme a prijmeme, tým skôr môže Boh realizovať Svoj plán v našich životoch.


Modlitba

Bože, korím sa pred Tebou, pretože viem, že ma povýšiš v správnom čase. Nemôžem sám uspieť. Potrebujem Tvoju pomoc.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon