Si vyčerpaný… alebo je Ježiš vyvýšený?

Si vyčerpaný... alebo je Ježiš vyvýšený?

… takže teraz slúžime novým spôsobom [v poslušnosti popudom] Ducha[života], a nie starým spôsobom litery. – RIMANOM 7:6 (ECAV)

Verím, že jedným z hlavných dôvodov, prečo je veľa ľudí vystresovaných a vyhoretých je to, že idú svojou vlastnou cestou, namiesto nasledovania Božieho plánu.

Potrebujeme nasledovať vedenie Ducha Svätého, do čoho sa zapojiť a do čoho vkladať svoju energiu. Musíme sa naučiť povedať áno, keď On hovorí áno a povedať nie, keď On hovorí nie. Ak sme poslušní Božiemu vedeniu, dokážeme dokončiť to, čo nám On dáva a chodiť v pokoji.

Rimanom 7:6 hovorí, že máme byť vedení „podnetmi Ducha“. Pamätám si, že mnohokrát, keď som bola unavená a Duch Svätý ma viackrát podnecoval k odpočinku, premohla som sa a išla som von do spoločnosti. Potom som bola nielen unavená, ale až vyčerpaná. Iste vieš, že vyčerpaní ľudia sú zvyčajne mrzutí a netrpezliví.

Keď poslúchame podnety Ducha Svätého, vtedy je Ježiš vyvýšený. Dovoľ mi sa ťa opýtať: „Si vyčerpaný… alebo je Ježiš vyvýšený?“ Nasleduj Ducha a vyvýš Ho vo svojom živote.


Modlitba

Bože, nechcem byť taký vyčerpaný, aby som neposlúchol Tvoje podnety. Rozhodujem sa nasledovať Tvojich plány a vyvýšiť Ťa vo svojom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon