„Lákaný“ činiť dobré

„Lákaný“ činiť dobré

A tak tedy ten, kto sa domnieva, že stojí [je si istý, že má nemennú myseľ a stojí pevne], nech hľadí, aby nepadol [do hriechu]. – 1. KORINŤANOM 10:12

Jedna vec, ktorá nás láka do pokušenia zhrešiť, je myslieť si o sebe priveľa a príliš si veriť. Tento postoj nepriateľ podporuje. Spyšnieme a myslíme si, že sme v poriadku, ale potom nás satan pokúša a padneme do hriechu.

Nasledujúci môj výrok ťa teraz možno šokuje: Potrebuješ vedieť, že existuje aj dobré pokušenie. Potrebujeme si uvedomiť, že nás satan láka robiť zlé, ale Boh nás istým spôsobom láka činiť dobré. Vždy, keď ti nepriateľ ponúka zlú alternatívu, Boh má vždy pripravenú tú dobrú.

Keď ťa pokušenie zhrešiť premáha, tak si pamätaj, že Duch Svätý, ktorý je oveľa silnejší ako nepriateľ, ťa chce tiež premôcť, ale dobrým spôsobom. Ak Mu to dovolíš, chce ťa ovplyvniť, aby si činil veľké veci.

Boh sa snaží zachrániť naše životy. Chce nás posilniť, aby sme bez ohľadu na okolnosti, boli zachovaní a ochránení pod Jeho prikrytím. Boh ťa láka činiť dobré, najlepšou vecou, ktorú môžeš urobiť, je Ho poslúchnuť.


Modlitba

Duchu Svätý, chcem počúvať a poslúchať Tvoje dobré „lákanie“. Keď sa nepriateľ snaží, aby som padol, ukáž mi Svoju vôľu a Svoju cestu, ktorú môžem nasledovať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon