Lano spletené z troch vlákien sa ľahko nepretrhne

Lano spletené z troch vlákien sa ľahko nepretrhne

A keby sa niekto chcel zmocniť toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu, a motúz, spletený vo troje, nepretrhne sa tak rýchle. – KAZATEĽ 4:12

Neexistuje nič lepšie, ako dobré manželstvo a nič horšie, ako zlé. Kresťanské manželstvá by mali byť živým dôkazom toho, že dvaja ľudia sa môžu stať mocnou silou na dosiahnutie Božej vôle – pre naše potešenie a aj na ovplyvnenie sveta.

Avšak, splynutie dvoch jednotlivcov do jedného harmonického manželstva je proces, ktorý sa nestane sám od seba. Dobré manželstvo len tak nenastane, hoci ste boli vášnivo zamilovaní, keď ste sa vzali. Do tohto procesu potrebuješ prizvať Boha.

Keď poznáme Ježiša a pozveme Ho do nášho manželstva, náš vzťah je utvorený troma vláknami. A je veľká sila v jednote medzi mužom a ženou, ak je aj Kristus toho súčasťou.

Šťastie v manželstve nespočíva v nájdení manžela/ky, ktorý/á vždy robí tak, ako chceme. Je to vzťah dvoch nedokonalých ľuďoch, ktorí dôverujú dokonalému Bohu a prispôsobujú sa Jeho vôli a zámerom. Takéto manželstvo môže Boh požehnať!


Modlitba

Bože, milujem svojho manžela/ku, no lano z dvoch vlákien nie je dostatočné. Chcem urobiť svoju časť, pozvať Ťa do nášho manželstva, aby si mohol posilniť našu vzájomnú lásku a doviesť nás do Svojho plánu pre nás.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon