Boh rozpráva, keď uctievame

Boh rozpráva, keď uctievame

„Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. [vo chvále plnej úcty a pokory]“ (ŽALM 95:6)

Verím, že uctievanie vytvára atmosféru, v ktorej k nám môže Boh hovoriť. Je ťažké definovať uctievanie. Je to skôr o tom, kto je Boh, ako o tom, čo pre nás robí. Pravé uctievanie vychádza z hĺbky nášho vnútra, je vzácne a úžasné, je to náš pokus vyjadriť, čo k Bohu cítime. Je to mocné vyliatie našich sŕdc k Pánovi a predstavuje hlbokú lásku, oddanosť a vďačnosť, ktorá sa dá ťažko vyjadriť slovami. Ľudský jazyk nie je dostatočne bohatý na to, aby dokázal opísať všetko, čím ozajstné uctievanie je. V skutočnosti je uctievanie tak osobné a intímne, že by sme sa možno ani nemali snažiť obmedziť ho alebo definovať našimi slovami.

Uctievanie je oveľa viac, než len spievanie piesní. Ozajstné uctievanie je v skutočnosti ponajprv stavom srdca a mysle. Môžeme vášnivo uctievať aj bez toho, aby sme zaspievali jediný tón. Uctievanie sa rodí v našom srdci, napĺňa všetky naše myšlienky a potom je vyjadrené prostredníctvom našich úst a našich tiel. Ak sú naše srdcia naplnené úctou k Bohu, možno budeme chcieť spievať, tancovať, tlieskať alebo pozdvihnúť ruky počas uctievania. Môžeme tiež byť len úctivo tichí a stáť pred Bohom. Možno budeme túžiť dať milodary alebo prostredníctvom iných foriem navonok prejaviť našu lásku k Bohu. Ak ale ktorákoľvek z týchto vecí nie je urobená skutočne zo srdca, stáva sa pre Boha len nejakou formalitou a nezmyselnosťou.

Povzbudzujem vás, aby ste dnes úprimne uctievali Boha. Robte to preto, že Ho mate radi a nebuďte prekvapení, ak k vám začne hovoriť počas toho, čo Ho budete uctievať.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Uctievaj Boha s postojom vďačnosti vo svojom srdci za to, kto On je.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon