Boh rozpráva rôznymi spôsobmi

Boh rozpráva rôznymi spôsobmi

„… Ja som [ten], ktorý hovorím v spravodlivosti, hojný zachrániť.“ (IZAIÁŠ 63:1)

Vo verši na dnešný deň Boh vyhlasuje, že hovorí, a keď hovorí, hovorí v spravodlivosti. Vždy si môžeme byť istí, že to, čo hovorí, je pravda. Boh k nám rozpráva mnohými spôsobmi, ako napr.: Jeho Slovo, príroda, ľudia, okolnosti, pokoj, múdrosť, nadprirodzený zásah, sny, vízie a to, čo niektorí nazývajú „vnútorné svedectvo“. „Vnútorné svedectvo“ je najlepšie opísané ako „poznanie“ hlboko v našich srdciach. On tiež rozpráva spôsobom, ktorý Biblia nazýva „tichým, jemným hlasom“, čo podľa mňa tiež poukazuje na vnútorné svedectvo.

Boh hovorí aj skrze svedomie, cez naše túžby a tiež počuteľným hlasom, ale vždy si pamätaj, že keď On rozpráva, všetko čo povie je pravda a vždy to bude súhlasiť s Jeho napísaným Slovom. Málokedy začujeme Boží počuteľný hlas, hoci aj to sa stáva. Počas môjho života som počula Jeho počuteľný hlas trikrát alebo štyrikrát.

Pri dvoch z týchto príležitostí som spala a Jeho hlas ma zobudil, keď volal moje meno. Počula som iba „Joyce“ ale vedela som, že to hovorí Boh. Nepovedal čo chce, ale ja som inštinktívne vedela, že ma volá, aby som pre Neho urobila niečo špeciálne, hoci niekoľko rokov mi nebolo jasné čo to je.

Chcem vás povzbudiť, požiadajte Boha, aby vám pomohol počuť Jeho hlas akýmkoľvek spôsobom ako sa On rozhodne. On vás miluje, má dobré plány pre váš život a chce sa s vami o týchto veciach rozprávať.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh rozpráva rôznymi spôsobmi, len si pamätaj – On nikdy nebude hovoriť v rozpore s Bibliou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon