Základný tréning na budovanie tvojej viery

Základný tréning na budovanie tvojej viery

Vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. – JAKUB 1:3

Viera nedozreje cez noc. Ak chceme hlbokú, zdravú a pevnú vieru v Boha, potrebujeme svoju vieru trénovať, aby sme ju posilnili.

Rozmýšľaj o vojakoch v armáde. Nie sú pripravení na tie najväčšie bitky hneď pri nástupe do služby. Musia prejsť základným tréningom. Vytrvalo cvičia, nacvičujú a podstupujú výcviky. Inštruktori výcvikov sú poverení ich „vystrojiť“, pretože vojaci potrebujú získať silu, výdrž, odolnosť a vytrvalosť.

Pozrime sa na to z pohľadu našej viery. Najprv musíme narukovať – dať svoje životy Kristovi. Potom začína režim základného výcviku – budovanie viery. V tomto prípade je naším inštruktorom výcviku Duch Svätý.

Duch Svätý presne vie, čo každý z nás potrebuje na vybudovanie viery, aby sme mohli byť pripravení v čase aj v nečase. Len Ho potrebujeme poslúchať, aj keď je náročné Mu dôverovať, že On vie, ako vybudovať našu vieru.

Keď dovolíš Duch Svätému, aby ťa trénoval, výsledok – silná a pevná viera v Boha – je hodná tvojho vynaloženého času a úsilia!


Modlitba

Duchu Svätý, podriaďujem sa Tvojim inštrukciám. Chcem mať zrelú a pevnú vieru v Teba. Trénuj ma, aby som mohol chodiť vierou, nie videním a dôveroval Bohu v každej situácii a v každom zaopatrení, ktoré potrebujem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon