Boh rozumie a chápe

Boh rozumie a chápe

„Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc.“ (ŽALM 147:5 SEP)

Nemyslím si, že rozprávam veľmi výrečne a možno si myslíte, že môj spôsob komunikácie nie je sofistikovaný. Už si nerobím starosti s tým ako zniem, keď hovorím s Bohom. Jednoducho hovorím Pánovi, čo je v mojom srdci – a hovorím to tak, ako to je – prosto, jednoducho a priamo. To je spôsob, ako rozprávam so svojim manželom. To je spôsob, akým rozprávam so svojimi deťmi. To je spôsob, akým rozprávam s ľuďmi s ktorými pracujem. Takže to je aj spôsob, akým rozprávam s Bohom a to je aj spôsob, akým On hovorí so mnou. Nesnažím sa na Neho urobiť dojem. Snažím sa s Ním zdieľať svoje srdce – a najlepšie to dokážem, ak jednoducho budem sama sebou.

Boh nás stvoril takými, akí sme, takže potrebujeme k Nemu pristupovať bez napätia a bez toho, aby sme si mysleli, že musíme znieť určitým spôsobom aby nás počul. Pokiaľ budeme úprimní, On nás bude počuť. Aj keď to, čo je v našich srdciach nie je možné sformulovať, On tomu stále rozumie a chápe to. Srdce pozdvihnuté k Nemu je v Jeho očiach vzácne a On chápe aj slová, ktoré nemožno vysloviť. Niekedy sme príliš zranení a všetko čo môžeme urobiť je len vzdychnúť si alebo zastonať – a Boh tomu rozumie. Môžeš by v pohode vediac, že Boh rozumie a počuje všetko, čo Mu hovoríš.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh miluje autenticitu, preto keď sa modlíš, buď sám sebou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon