Boh sa hýbe vo vnútri

Boh sa hýbe vo vnútri

„Krásne u teba složené imanie [s najväčšou starostlivosťou] stráž a zachovaj [s pomocou] Svätým Duchom, ktorý prebýva v nás.“ (2. TIMOTEOVI 1:14)

V časoch Starej zmluvy Adam a Eva kráčali s Bohom v záhrade Eden a Mojžiš sa s Ním stretol na hore Sinaj. Dnes nás Boh nestretáva v našich záhradách, ani v okolitých horách, kde by sme s Ním mohli komunikovať na Jeho pozvanie. Nevyberá si, že bude žiť v stánku, ako to urobil, keď deti Izraela cestovali púšťou. Dokonca ani nežije v budove vyrobenej ľudskými rukami.

Keď prijmeme Krista, Duch Svätý prichádza a prebýva v nás (pozri Ján 14:17). Boh sa rozhodol presťahovať sa do nášho ducha – do jadra nášho života – kde nám môže byť bližšie, ako ktorýkoľvek iný živý tvor. Keď sa Boží Duch nasťahuje do našich sŕdc, naše vnútro sa stane pre Neho príbytkom (pozri 1. Korinťanom 3:16-17) a stane sa svätým, pretože tam je Boh.

Stav svätosti, do ktorého sme ako veriaci umiestnení, potom pracuje v našich dušiach a v našich telách a Boh chce, aby táto práca bola zjavná v našich každodenných životoch. Je to proces a fázy zmeny, ktorými prechádzame sa stávajú našim svedectvom pre tých, ktorí nás poznajú. V skutočnosti sa učíme, ako žiť „z vnútra navonok“! Boh urobil v našom duchu úžasnú prácu a Duch Svätý nás učí, ako žiť tak, aby sme mohli byť svedkami pre svet, že Ho potrebuje.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ži „z vnútra navonok“!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon