Božia nadprirodzená priazeň

Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje, pravda i povyšuje. – 1. SAMUELOVA 2:7

Je rozdiel medzi prirodzenou a nadprirodzenou priazňou. Prirodzenú priazeň je potrebné získať, no nadprirodzená priazeň je milostivý dar od Boha.
Prvá Samuelova 2:7 hovorí: „Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje, pravda i povyšuje.“ Perfektný príklad toho nájdeme v živote Ester. Boh ju pozdvihol z anonymity, aby sa stala kráľovnou celej krajiny. Dal jej priazeň u každého, koho stretla, vrátane kráľa.
Ester využila túto priazeň, aby zachránila seba a svoj ľud, ktorý mal byť vyvraždený Hamanom, ktorý bol zlým mužom. Možno sa bála ísť ku kráľovi a požiadať ho, aby zasiahol, ale Ester vedela, že má priazeň u Boha a išla s úplnou dôverou v Neho.
Rovnako ako Ester, aj my by sme mali žiť slobodne a so smelosťou, ktorá prichádza zo žitia života v Božej priazni. Bez ohľadu na okolnosti, ktoré prichádzajú do tvojho života, ver v Božiu nadprirodzenú priazeň.
Hoci sa veci zdajú byť beznádejné, Boh ťa môže pozdvihnúť. Ak je tvoj život v Jeho rukách, tak Pánovo svetlo ti svieti.

Modlitba

Bože, nespolieham sa na prirodzenú priazeň. Namiesto toho, chcem žiť v Tvojej nadprirodzenej priazni. S mojím životom v Tvojich rukách viem, že ma môžeš pozdvihnúť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon