Buď duchovne živý

Buď duchovne živý

„Lebo zákon Ducha života [ktorý je] v Kristu Ježišovi [zákon nášho nového bytia] ma oslobodil od zákona hriechu a smrti.“ (RIMANOM 8:2)

Keď sa pokúšame mať vzťah s Bohom dodržiavaním všetkých náboženských zákonov, zlyhávame, sme nešťastní a vždy sa cítime porazení. Ježiš pre nás dokonalo naplnil zákon a zaplatil dlh, ktorý sme voči Bohu mali za naše hriechy a nespravodlivosť. Otvoril nám cestu priblížiť sa k Bohu prostredníctvom viery v Neho a nie prostredníctvom našich vlastných skutkov.

Ježiš povedal, že ak Ho milujeme, budeme zachovávať a riadiť sa Jeho prikázaniami (pozri Ján 14:15). Nepovedal, že nás bude milovať, ak ich dodržíme všetky. Boh nás už miluje a chce, aby naša odpoveď na Jeho lásku bola ochota poslúchať Ho. Tiež chce, aby sme vedeli, že ak urobíme chyby, môžu nám byť okamžite a úplne odpustené.

Podľa Starej zmluvy hriech produkoval duchovnú smrť, ale zákon lásky, pod ktorým teraz žijeme, v nás produkuje život. Božia láska je úžasná a uvedomenie si, že už nie sme pod tlakom podávania perfektných výkonov v každej chvíli, nám umožňuje odpočívať v Jeho prítomnosti a počuť Jeho hlas.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ježišova práca na kríži ti umožnila užívať si dôverné, blízke spoločenstvo s Bohom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon