Buď plnený Bohom

Buď plnený Bohom

„aby ste zakorenení v láske, … a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli [celá vaša bytosť] naplnení vo všetku plnosť [môže mať najväčšiu mieru božskej prítomnosti, a stať sa telom úplne naplneným a zaplaveným Bohom] Božiu.“ (EFEŽANOM 3:18-19)

Byť denne naplnený Božou prítomnosťou a mocou je úžasné. Dnešný verš nám hovorí aj to, že je to Božia vôľa pre nás. Byť naplnený Bohom je oveľa lepšie, ako byť plný samého seba. Sebectvo je mizerný spôsob života, ale Boh nám poskytol spôsob, ako žiť pre Neho a pre ostatných, skrze Ježiša Krista.

Biblia nás vyučuje, že Ježiš zomrel za všetkých „aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“ (2.Korinťanom 5:15) Ježiš nám pripravil cestu k nádhernému životu naplnenému pokojom a radosťou. Ukázal nám spôsob ako milovať iných ľudí a nežiť len pre vlastné potešenie.

Ak chceme byť naplnení Jeho prítomnosťou, vyžaduje si to študovať Jeho Slovo, hľadať Ho a meniť naše správanie tak, aby sme Mu dali priestor v našich životoch. Začať deň čítaním Biblie a spoločenstvom s Ním je správny spôsob, ako naštartovať deň. Tento deň je pre vás Božím darom, takže ho nepremárnite. On len čaká na to, aby vás mohol naplniť svojou prítomnosťou, takže Ho poproste a prijmite to, aby ste boli plní radosti.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď naplnený Bohom a dovoľ Mu, aby sa skrze teba dotkol ostatných.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon