Buď pokorný, keď Boh rozpráva

Buď pokorný, keď Boh rozpráva

„Veď všetky tieto veci urobila moja ruka a všetky sú moje,“ znie výrok Hospodina. „Na toho zhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom.“ (IZAIÁŠ 66:2 SEB)

Keď počujeme od Boha, môžeme sa rozhodnúť, či odpovieme s dôverou a pokorou, alebo si zatvrdíme srdce a ignorujeme Ho. Bohužiaľ, keď niektorí ľudia nedostanú to, čo chcú, alebo ak prechádzajú skúškami a testami, zatvrdia svoje srdce.

Presne to sa stalo Izraelitom, keď podnikli cestu púšťou. Boh mal pre nich naplánované veľké veci, ale najskôr ich vyskúšal, či Mu naozaj veria. Schválne ich viedol dlhou a ťažkou cestou – aby vedel, či dodržia Jeho nariadenia alebo nie. Vo svojom Slove nám hovorí, aby sme nezatvrdzovali naše srdcia tak, ako to robili oni (pozri Židom 3:7-8).

Ich problémy spôsobili, že boli zahorknutí. Zatvrdili svoje srdcia a nenaučili sa Božím cestám. Mali veľa nesprávnych postojov, ktoré im bránili v napredovaní, pretože odmietli dôverovať Bohu.

Nedovoľte, aby sa vaše srdce zatvrdilo počas ťažkých časov. Ľudia s tvrdým srdcom sú vzpurní a odmietajú nápravu. Majú problémy počuť od Boha a majú ťažkosti vo vzťahoch. Nie sú ochotní vidieť stanoviská iných ľudí, nerozumejú potrebách iných ľudí a zvyčajne sa o nich ani nestarajú. Sú sústredení len na seba a nedokážu byť pohnutí súcitom.

Agresívne hľadajme Boha, aby obmäkčil naše srdcia a pomohol nám byť jemnými a citlivými na Jeho dotyk a Jeho hlas.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Keď veci nefungujú tak, ako by si chcel, ver Bohu a udrž si dobrý postoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon