Načúvaj a rob, čo ti Boh hovorí

Načúvaj a rob, čo ti Boh hovorí

Oj, aby mali také srdce [a myseľ], jako toto, aby sa ma báli a aby ostríhali všetky moje prikázania po všetky dni [úctivo], aby im bolo dobre aj ich synom na veky! – 5. MOJŽIŠOVA 5:29

Boh nerozpráva iba s vodcami služby v cirkvi. Rozpráva v každej etape života s každým, kto má s Ním osobný vzťah. Veľa ľudí vôbec neočakáva, že by mohli počuť Boha, ale v skutočnosti On hovorí ku každému z nás. Hovorí aj k tebe.

Samozrejme, nemôžeš Ho počuť a ani urobiť to, čo hovorí, kým nenačúvaš Jeho hlasu. Načúvaš – pravidelným čítaním Biblie, neustálym trávením času v Jeho prítomnosti a prípravou svojho srdca prijať od Neho „správu“. Týmto spôsobom môžeš nasledovať Jeho inštrukcie a dodržiavať Jeho prikázania.

Prečítaj si 5. Mojžišovu 5:29. Počuješ vážnosť v Božom hlase, keď robí toto prehlásenie? Chce, aby sme zachovávali Jeho prikázania, aby nám bolo dobre. On sa stará o náš blahobyt a vie, že jediný spôsob, ako sa môže o nás postarať je, ak sme my ochotní načúvať Mu a byť poslušní.

Urob svoj vzťah s Ježišom svojim životným štýlom a buď verným činiteľom Slova. Počúvaj dnes Jeho múdrosť a nasleduj ju.


Modlitba

Pane, verím, že ku mne hovoríš a chcem poznať Tvoj hlas. Zámerne Ti budem načúvať a robiť to, čo mi hovoríš, aby mi „bolo dobre“.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon