Buď Trpezlivý

Buď trpezlivý

A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli [ľudia] dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku. Jakub 1:4 (ROH)

Jakob nás vyučuje, že sa môžeme radovať, keď sa ocitneme v ťažkých situáciách s vedomím, že Boh skúša našu vieru, aby sa prejavila trpezlivosť. Zistila som, že skúšky zo mňa nakoniec „vytiahli“

trpezlivosť, ale najprv vyniesli na povrch množstvo iného odpadu – ako je pýcha, hnev, vzbura, sebaľútosť, sťažovanie sa a mnoho iných vecí. Zdá sa, že týmto bezbožným vlastnostiam treba s Božou pomocou čeliť a riešiť ich, pretože prekážajú trpezlivosti, ako aj inému dobrému ovociu, ako je láskavosť, láska, pokora a iné.

Biblia hovorí o očistení, posvätení a obetovaní. Toto nie sú populárne slová, no napriek tomu, sú to veci, ktorými prechádzame, aby sme sa svojim charakterom podobali Ježišovi. Božou túžbou je urobiť nás dokonalými, bez závad. Chce, aby sme boli nakoniec naplnení ovocím spravodlivosti, čo si zvyčajne vyžaduje, aby sme prešli niektorými ťažkosťami, ktoré sú síce nepríjemné, ale nakoniec nám pomôžu dospieť.

Dlho som zápasila s ťažkosťami v mojom živote, až som sa nakoniec dozvedela, že Boh ich vyrieši k dobrému a použije ich, aby mi v mnohom pomohol. Jednoducho chce, aby sme sa – ty a ja – vzdali a povedali: „Verím Ti, Bože. Verím, že keď tieto ťažkosti pominú, budem lepším človekom, ako som bola predtým, než sa to začalo!“


Bez ohľadu na to, čím prechádzaš, dôveruj Bohu, že každý deň si k Nemu bližšie a bližšie!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon