Červené svetlá, zelené svetlá

Červené svetlá, zelené svetlá

„Ale teraz sme oslobodení od zákona, keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní, takže slúžime novým spôsobom ducha [pod poslušnosťou vnuknutiam], a nie [poslušnosťou] starým spôsobom litery.“ (RIMANOM 7:6, SEP)

V mojom živote bolo obdobie, keď som bola nešťastná hoci som bola kresťankou a urobila som všetko, čo som si myslela, že kresťan má robiť. Teraz sa na to pozerám a uvedomujem si, že jeden z hlavných dôvodov, prečo som bola nešťastná bolo to, že som nevedela veľa o vnútornom živote. Nevedela som ako počúvať Boží hlas, ktorý ma vedie prostredníctvom moci Ducha Svätého. Nevedela som ako poslúchať, keď hovoril, aby som nejaké veci urobila alebo neurobila.

Teraz Duch Svätý pôsobí vo mne trochu ako dopravný semafor. Keď robím veci správne, zasvieti zelené svetlo a keď robím veci nesprávne, zasvieti červené. Ak robím niečo, čím sa dostanem do problémov, ale nie som úplne odhodlaná pokračovať určitým smerom, potom zasvieti oranžové svetlo výstrahy.

Čím častejšie sa zastavíme a opýtame sa Boha na pokyny, tým citlivejší sa staneme na vnútorné signály, ktoré nám dáva Duch Svätý. On s nami rozpráva jemný, tichým hlasom alebo tým, čomu hovorím „nutkanie“. Venujte pozornosť jemným signálom Ducha Svätého vo vašom vnútri akoby ste venovali pozornosť červeným a zeleným svetlám na semafore. Ak svieti zelené svetlo, potom pokračujte! Ak svieti červené svetlo, potom sa zastavte!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ak si na novom území, použi GPS (Božie modlitebné signály).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon