Cez oheň

Cez oheň

„lebo náš Boh aj je [v skutku] ohňom, spaľujúcim.“ (ŽIDOM 12:29)

Boh túži zničiť v našom živote všetko, čo mu neprináša slávu. Pošle Ducha Svätého, aby žil vo vnútri veriacich, aby bol v blízkom spoločenstve s nami a aby priniesol usvedčenie z každej zlej myšlienky, slova alebo skutku. Všetci musíme prejsť cez „oheň taviča“ (Malachiáš 3:2).

Čo to znamená prejsť cez oheň taviča? To znamená, že Boh s nami jedná. Bude pracovať na zmene našich postojov, túžob, spôsobov, myšlienok a konverzácií. Bude s nami rozprávať o veciach v našich srdciach, ktoré sa Mu nepáčia a On nás požiada, aby sme tieto veci s Jeho pomocou zmenili. Tí z nás, ktorí prejdú cez oheň namiesto toho, aby pred ním utiekli, sú tí, ktorí prinesú Bohu veľkú slávu.

Prejsť ohňom znie desivo. Pripomenie nám to bolesť a dokonca aj smrť. V Rimanom 8:17 Pavol povedal, že ak chceme byť spoludedičmi Kristovými, musíme spolu s Ním aj trpieť. Ako Ježiš trpel? Očakávate, že aj vy pôjdete na kríž? Odpoveď znie áno aj nie. Nemusíme byť fyzicky pribití na kríž kvôli našim hriechom, ale v Marekovi 8:34 Ježiš povedal, že by sme mali zobrať náš kríž a nasledovať Ho. Predtým hovoril o sebestrednom, sebeckom životnom štýle. Biblia hovorí, že máme zomrieť sami sebe. Verte mi, že zbaviť sa sebectva si vyžaduje nejaký ten oheň a zvyčajne veľa ohňa. Ak sme však ochotní prejsť ohňom, neskôr spoznáme radosť z toho, že prinášame Bohu slávu.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh ťa miluje a bude na tebe neustále pracovať, až do dňa Jeho návratu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon