Čím väčšia opozícia, tým väčšia príležitosť

Lebo sú mi veľké dvere otvorené a účinné, a protivníkov [je tam] mnoho. – 1. KORINŤANOM 16:9

Zakaždým, keď Boh vloží do našich sŕdc nový nápad alebo sen, víziu alebo novú výzvu pre naše životy, nepriateľ príde, aby bol proti nám.
Boh nás neustále volá do nových úrovní. Niektoré sa zdajú byť veľké a dôležité, iné relatívne malé a bezvýznamné. V každom prípade, keď dosiahneme novú úroveň s Bohom, budeme čeliť novej úrovni opozície od nášho nepriateľa, diabla.

Spolu s opozíciou však prichádza príležitosť. Boh je vždy s nami, preto sa nemusíme báť. Niektoré veci nám môžu pripadať príliš veľké, no s Bohom nie je nič nemožné. Jeho nič neprekvapí, nevystraší a s Ním môžeme zdolať akúkoľvek výzvu, ktorá je pred nami.

Ak si odhodlaný dosiahnuť nové úrovne, na ktoré ťa Boh volá, nevzdávaj sa, keď čelíš opozícii. Namiesto toho si uvedom, že čím je väčšia opozícia, tým väčšia príležitosť je pred tebou. Buď povzbudený a čerpaj smelosť a odvahu od Svätého Ducha, ktorý je neustále s tebou.

Modlitba

Bože, nedovoľ, aby som váhal, keď čelím opozícii. Viem, že máš veľké plány pre mňa a táto veľká opozícia znamená iba väčšiu príležitosť. Dôverujem Ti a viem, že ma môžeš zobrať na nové úrovne viery, slúžiac iným prostredníctvom Tvojej lásky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon