Činenie zázrakov

Činenie zázrakov

„Lebo jednému sa dostáva od [Svätého] Ducha reč múdrosti, inému … inému opäť schopnosti činiť divy…“ (1. KORINŤANOM 12:8-10, SEP)

Ježiš urobil mnoho zázrakov. Napríklad premenil vodu na víno (pozri Ján 2:1-10) a nasýtil zástupy len s obedom jedného malého chlapca takým spôsobom, že zostali koše plné malých kúskov (pozri Ján 6:1-13). Existuje mnoho druhov zázrakov – zázraky zaopatrenia a naplnenie potrieb, zázraky uzdravenia a aj zázraky vyslobodenia, to som vymenovala len niektoré.

Dave a ja sme za tie roky videli mnoho zázrakov. Videli sme zázraky fyzického uzdravenia a vyslobodenia z dlhoročných pút. Zažili sme zázraky zaopatrenia – časy, keď sa Boh o nás a našu službu postaral tak nadprirodzene, že sme si istý, že sám Boh zasiahol do našej situácie a poskytol to, čo sme potrebovali.

Zázraky sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť, veci, ktoré sa nestanú cez bežné prostriedky. Všetci môžeme a mali by sme, veriť Bohu za zázraky v našich životoch. Neuspokojte sa s obyčajným životom, keď je k dispozícii dar zázrakov. Požiadajte a očakávajte, že Boh bude pracovať zázračne vo vašich životoch a životoch iných ľudí. Ten istý Boh, ktorý rozdelil Červené more, vám chce dnes pomôcť.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Neuspokoj sa s obyčajným, ale očakávaj neobyčajné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon