Cti Boží hlas nadovšetko

Boh nás utešuje a povzbudzuje

„Požehnaný [je veľmi] muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin!“ (JEREMIÁŠ 17:7)

Jeden postoj, ktorý pritiahne Božiu prítomnosť do našich životov, je postoj uctenia si Boha nad každého a nad všetko ostatné. Naše postoje musia hovoriť: „Bez ohľadu na to, čo mi niekto iný povie, bez ohľadu na to, čo si myslím, bez ohľadu na to, aký je môj vlastný plán, ak jasne počujem, čo Ty hovoríš a viem, že si to Ty, budem ctiť Teba, a to čo hovoríš – nadovšetko ostatné.“

Niekedy nám viac záleží na tom, čo hovoria ľudia, než na tom, čo hovorí Boh. Ak sa modlíme horlivo a počujeme Boží hlas, a aj napriek tomu sa začneme pýtať ľudí okolo nás, čo si o tom myslia, potom si ctíme ľudské názory viac ako Boha. Takýto postoj zabráni tomu, aby sme boli schopní jasne počuť Jeho hlas. Ak budeme niekedy chcieť rozvíjať našu schopnosť počuť Boží hlas a byť v živote vedení Jeho Duchom, musíme prestať počúvať názory iných ľudí, a začať dôverovať múdrosti Božej uloženej v našich srdciach. Príde čas, kedy budeme potrebovať dobrú radu, ale potreba súhlasu od ľudí nás bude držať mimo Božej vôle.

Diabol chce, aby sme si mysleli, že nie sme schopní počuť Boží hlas, ale Božie Slovo hovorí, že to nie je pravda. Duch Svätý prebýva v našom vnútri, pretože Boh chce, aby sme boli vedení Jeho Duchom v osobnom živote a počuli Jeho hlas, pretože On nás vedie, a smeruje.

V dnešnom verši Boh hovorí, že budeme požehnaní, keď sa budeme nádejať na Neho. Podľa Jeremiáša 17:5-6 tvrdé dôsledky prichádzajú na tých, ktorí viac dôverujú človeku, ale požehnaní sú tí, ktorí dôverujú a ctia Pána. Dobré veci sa dejú, keď počúvame Boha. Boh chce byť našou silou a my si nadovšetko musíme ctiť Jeho Slovo.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Počúvaj, čo hovoria iní, ale, v prvom rade poslúchaj Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon