Dary uzdravenia

Dary uzdravenia

„… inému milosti dary uzdravovania, v tom istom Duchu.“ (1.KORINŤANOM 12:9)

Dary uzdravovania fungujú spolu s darom viery. Hoci sú všetci veriaci povzbudzovaní, aby sa modlili za chorých a videli, ako sú uzdravení (pozri Marek 16:17-18), Duch Svätý dáva niektorým ľuďom mimoriadne dary uzdravovania, rovnako ako niektorým iným dáva iné duchovné dary.

Na našich konferenciách sa často modlíme za ľudí a vidíme veľa úžasných uzdravení. V priebehu rokov sme dostali hromady svedectiev a správ o potvrdených fyzických uzdraveniach. Modlím sa modlitbu viery počas našich konferencií a v našich vysielaniach, a skrze vieru verím, že Boh pracuje.

Keď je človek uzdravený prostredníctvom duchovného daru, toto uzdravenie nemusí byť zjavné okamžite. Uzdravenie môže byť proces, ktorý funguje trochu ako liek. Je potrebné ho prijať vierou a veriť, že to funguje. Výsledky sú často viditeľné neskôr. Často povzbudzujem ľudí, aby povedali: „Práve teraz vo mne pôsobí Božia uzdravujúca moc.“

Mali by sme dôverovať Bohu v oblasti nášho zdravia. Ďakujem Bohu za lekárov a lieky, keď ich potrebujem, ale Ježiš je našim Uzdraviteľom (pozri Izaiáš 53:5).


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh je tvojím Lekárom a Jeho Slovo je tvojím liekom. Požiadaj Ho, aby ťa uzdravoval všetkými spôsobmi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon