Dobrý postoj je efektívny

Dobrý postoj je efektívny

„Bože, počuj moju modlitbu a nakloň svoje ucho ku slovám mojich úst.“ (ŽALM 54:4)

Všetci chceme, aby naše modlitby boli účinné a chceme byť schopní hovoriť s Bohom spôsobmi, ktoré úspešné prinesú Jeho srdce a plány do našich životov, a aj životov iných ľudí. Biblia hovorí: „ … Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca.“ (Jákob 5:16) Ak sa chceme modliť účinné modlitby, potom musíme vedieť, čo ich môže zmeniť na neúčinné. Všetky naše modlitby nie sú úspešné. Napríklad, niekedy niečo tak zúfalo chceme, že sa nám nedarí modliť sa podľa Božej vôle – a tieto modlitby potom nie sú účinné. Niekedy sme takí nahnevaní alebo zranení, že sa modlíme modlitby založené na našich emóciách a nie na Božom Slove a Jeho srdci – a tieto modlitby potom nie sú účinné.

Boh nám prostredníctvom svojho Slova hovorí, čo máme robiť, aby naše modlitby boli účinné. Účinná modlitba nevyplýva z dodržiavania vzorcov alebo dodržiavania určitých zásad. Účinná modlitba je založená na Božom Slove, je jednoduchá, úprimná a naplnená vierou. Nemá nič spoločné s pravidlami alebo pokynmi, ale musí vychádzať zo srdca so správnym postojom.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Zlý postoj srdca môže byť zmenený skrze tvoje jednoduché rozhodnutie, že ho zmeníš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon