Dokáž svoju lásku

Dokáž svoju lásku

„A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil?“ (JÁN 13:12)

Verím, že služobníkmi môžu byť len ľudia, ktorí majú sebaistotu. Ježiš bol schopný zobrať uterák a umyť nohy svojich služobníkov, pretože vedel kým bol, odkiaľ prišiel a kde ide. Nemal strach a nič nemusel dokazovať, takže mohol slobodne slúžiť.

Mnohí ľudia v dnešnej spoločnosti potrebujú vysoké postavenie, aby cítili, že majú hodnotu a sú cenní. Služobník je často podceňovaný, ale v Božej mysli je to najvyššia pozícia, ktorá existuje. Byť skutočným služobníkom začína pokorným srdcom a je to práve srdce, a duch, ktoré sú pre Boha prijateľné. Bez ohľadu na to, aké je naše zamestnanie, naša povolanie od Boha je slúžiť Bohu a ostatným.

Pri umývaní nôh Ježiš dal učeníkom príklad toho, ako by mali žiť a povedal im, že ak by slúžili iným, boli by požehnaní a blahoslavení (pozri Ján 13:17). Keď slúžime jeden druhému, stávame sa súčasťou toho druhého. Zažívame skutočný význam lásky. Ježiš bol najvyšší zo všetkých, ale pokoril sa a stal sa služobníkom. Ste ochotní nasledovať Jeho príklad?


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Pomôž toľkým ľuďom, koľkým len môžeš a tak často, ako len môžeš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon