Duch lásky

Duch lásky

„Boha nikto [zatiaľ] nikdy nevidel; keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva(žije a zostáva) v nás, a jeho láska (tú lásku, ktorá je v podstate Jeho) je v nás dokonaná (do svojej úplnej zrelosti, prebieha naplno, je zdokonalený).“ (1. JÁN 4:12)

Nemôžeme sa vzdať toho, čo nemáme. Pokúšať sa milovať iných je zbytočné, ak sme nikdy neprijali Božiu lásku voči sebe. Mali by sme mať radi sami seba správnym, vyváženým spôsobom, nie sebeckým, egoistickým spôsobom. Vyučujem, že by sme sa mali mať radi, nie byť zamilovaní do seba.

Aby ste mohli mať radi sami seba, musíte jednoducho veriť v lásku, ktorú k vám má Boh. Vedzte, že je to láska večná, nemenná a bezpodmienečná. Dovoľte, aby vás Jeho láska utvrdila a aby ste sa cítili bezpečne, ale nezačnite o sebe zmýšľať viac, ako by ste mali (pozri Rimanom 12:3). To, že máme radi samých seba neznamená, že sa nám páči všetko, čo robíme. Znamená to, že máme radi a prijímame jedinečnú osobu, ktorou nás Boh stvoril.

Verím, že mať rád sám seba správnym, vyvážený spôsobom je to, čo nás pripravuje na to, aby sme nechali lásku prúdiť cez nás k druhým. Bez toho, aby sme prijali Božiu lásku k nám zdravým a vhodným spôsobom, možno budeme mať pocit náklonnosti a úcty k druhým (humanistický druh lásky). Avšak, určite nemôžeme milovať ľudí bezpodmienečne, pokiaľ túto lásku neinšpiruje a nevyprovokuje sám Boh.

Duch Svätý očisťuje naše srdcia, aby sme dovolili, nech cez nás prúdi úprimná Božia láska (pozri 1.Petra 1:22) k druhým. Toto je súčasťou naplnenia Duchom.

Boh chce, aby sme prejavovali lásku druhým. Keď myslíme na iných a na to, ako ich môžeme požehnať, zostávame naplnení Duchom Svätým, ktorý je Duchom lásky.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Máš niečo úžasné, čo môžeš dať dnes svetu – Božiu lásku, ktorá je v tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon