Duch Svätý vie čo robiť

Duch Svätý vie čo robiť

„Ale keď príde on, ten Duch pravdy (Pravdu dávajúci Duch), uvedie vás do každej pravdy (celej, úplnej)…“ (JÁN 16:13)

Keď Boh posiela svojho Svätého Ducha, aby pracoval v životoch ľudí, On odsudzuje hriech, nie hriešnikov. V celom Jeho Slove vidíme jasný dôkaz Jeho lásky k jednotlivcom a Jeho túžby vychovávať ľudí, aby mohli zanechať svoj hriech a pokračovať v Jeho skvelých plánoch pre ich životy. Nikdy sa nemusíme báť dovoliť Mu, aby nám ukázal a hovoril s nami o tom, čo robíme zle.

Duch Svätý žije v nás. Jeho úlohou je učiť nás, pomáhať nám s modlitbami, utešovať nás, usviedčať nás z hriechov a viesť nás, keď napĺňame Boží plán pre naše životy.

Môžeme dôverovať Duchu Svätému, pretože On presne vie, čo je potrebné v našich životoch urobiť a tiež to správne načasuje. Môžeme povedať, že sme zlomení a On vie ako nás „napraviť“.

Som si istá, že Duch Svätý pracuje vo vás a s vami v určitej oblasti vášho života rovnako, ako to robí s nami všetkými. Povzbudzujem vás, aby ste sa Mu úplne podriadili, pretože On vie, čo robí a urobí to správne. Ak sa nás pokúsia napraviť ľudia alebo sa pokúsime napraviť sami seba, často to len zhoršíme, ale Duch Svätý pracuje zázračným spôsobom. Možno nie vždy rozumieme tomu, čo robí, alebo sa nám to dokonca ani nemusí páčiť, ale výsledok bude vždy úžasný. Relaxujte, užívajte si deň a ďakujte Bohu, že On pracuje vo vás.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Choď a dovoľ Bohu konať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon