Duchovná autorita

Duchovná autorita

„Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im [neustále si uvedomujte ich autoritu nad vami], lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet z dôvery, [ktorú vám dali], [urob svoju časť] by to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám [aj tak] nebolo užitočné.“ (ŽIDOM 13:17)

Naša moderná spoločnosť je plná rebélie a rebélia nám bráni, aby sme počuli Boha. Všimla som si, že veľmi veľa ľudí má problém s autoritou. To platí v manželstvách, rodinách, školách, podnikoch, pri občianskych aktivitách a v celej našej kultúre. Podriadenie sa duchovnej autorite prakticky neexistuje.

Keď sa pastor pokúsi priniesť nejaký druh nápravy, ľudia sú často rozčúlení a chcú odísť z cirkvi – a to nie je správne. Pavol často naprával ľudí. Bolo to súčasťou jeho práce ako duchovného vodcu, a aj naďalej to zostáva zodpovednosťou duchovných vodcov. Pavol povedal: „Nie že by sme chceli panovať [nad vami]…, ale chceme spolupracovať [s vami] na vašej radosti…“ (2.Korinťanom 1:24). Ak porozumieme a pochopíme, že duchovná autorita existuje, aby podporovala vašu radosť a prijmeme to, naša radosť porastie – a tým aj naša schopnosť počuť Boží hlas.

Duch rebélie, ktorý v dnešnom svete funguje, je podľa 2. Tesaloničanom 2:7-8 duchom antikrista, ktorý nie je ochotný nikomu sa podriadiť. Ľudia dnes hovoria, že sa domáhajú svojich práv, ale v realite často len odmietajú akúkoľvek autoritu, okrem samých seba.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Podriaď sa autorite ako službe Pánovi a On ťa požehná a budeš prosperovať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon