Keď si slabý, On je silný

A povedal mi: Dosť ti je [postačuje proti akémukoľvek nebezpečenstvu a uschopňuje ťa statočne znášať problémy] moja milosť (Moja priazeň, láskavosť a milosrdenstvo). Lebo moja moc sa dokonáva (je naplnená a úplná, dokonalá) v [tvojej] slabosti… – 2. KORINŤANOM 12:9

Slabý alebo silný? Keby si si musel vybrať jedno z týchto slov, ktoré by ťa najviac vystihovalo? Myslím, že väčšina z nás by pravdepodobne povedala „slabý“. Vedel si však, že nemusíme byť porazení našimi slabosťami?

Jediný spôsob ako prekonať naše slabosti je spoliehať sa na Božiu silu. Aby si to dokázal, musíš sa prestať zameriavať na svoje slabosti. Nemôžeš sa pozerať na to, kým nie si. Musíš sa pozerať na to, kým je Boh. Zameraj sa na Jeho silu a na všetko, čo je ochotný pre teba urobiť.

Slabosti sveta nie sú tvojím dedičstvom. Ježiš neprišiel na svet, nezomrel na kríži a nevstal na tretí deň preto, aby si bol slabý a porazený. On tým všetkým prešiel, aby ti dal dedičstvo – autoritu v tomto živote – a Jeho silu vládnuť nad tvojimi okolnosťami.

Nech už padáš v akejkoľvek oblasti, Boh je pripravený a ochotný dať ti Jeho silu. Takže nabudúce, ak budeš konfrontovaný svojimi slabosťami, pamätaj si a prehlasuj, že aj keď si ty slabý, On je silný!

Modlitba

Bože, prehlasujem a vyznávam, že keď som slabý, Ty si silný. Nebudem sa teda obávať, ani nezostanem porazený svojimi slabosťami, ale namiesto toho budem veriť Tvojej sile.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon